Τα ενοικιαζόμενα προϊόντα μας της κατηγορίας αυτής  καλύπτουν μια πολύ μεγάλη γκάμα εναλλακτικών προτάσεων, οι οποίες ανανεώνονται και εναλλάσσονται με ταχύτατους ρυθμούς.

Ορισμένα από τα προϊόντα αυτά επιδέχονται διαφοροποιήσεις ως προς την παρουσίαση τους και μπορούν να ενοικιαστούν κατόπιν παραγγελίας, ώστε να έχουν την τελική μορφή που θα μας ζητήσετε.

Σε κάθε περίπτωση, σκόπιμο είναι, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του εκάστοτε αντικειμένου που σας ενδιαφέρει, να επικοινωνήσετε προηγουμένως μαζί μας, ώστε να σας ενημερώσουμε για τη διαθεσιμότητα του και για τις πιθανές τροποποιήσεις που μπορεί να υποστεί ως προς την παρουσίαση του.

ΑΠΟ ΚΑΤΩ: ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΟ.